Bahagian Kejuruteraan Negeri
Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu
D/a Bangunan UPL, HSNZ
20920 Kuala Terengganu
Terengganu

BAHAGIAN KEJURUTERAAN NEGERI ›

Bil.Unit
1.Pengurusan Kejuruteraan
2.Unit Kejuruteraan (Operasi Hospital )
3.Unit Kejuruteraan (Operasi Klinik)
4.Unit KMAM
5.Unit BAKAS
6.Unit Saintifik