Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan
Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu (Pejabat Cawangan)
Kuala Terengganu Business Center (KTBC) Jalan Sultan Mohamad
21100 Hiliran Kuala Terengganu
Terengganu

BAHAGIAN KESELAMATAN & KUALITI MAKANAN ›

Bil.Unit
1.Pengurusan Keselamatan & Kualiti Makanan
2.Industri,Perkhidmatan Makanan & Surveilan
3.Promosi Keselamatan Makanan & Kepenggunaan
4.Makmal Keselamatan & Kualiti Makanan
5.Pematuhan Domestik & Pelesenan