Bahagian Perubatan
Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu
Tingkat 5, Wisma Persekutuan
20920 Kuala Terengganu
Terengganu

BAHAGIAN PERUBATAN ›

Bil.Unit
1.Pengurusan Perubatan
2.Kualiti Perubatan
3.Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta
4.Rekod Perubatan
5.Medico-Legal
6.Perlindungan Perubatan
7.Cawangan Perubatan Tradisional Dan Komplementari