Bahagian Kesihatan Awam
Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu
Tingkat 5, Wisma Persekutuan
20920 Kuala Terengganu
Terengganu

BAHAGIAN KESIHATAN AWAM ›

Bil.Unit
1.Pejabat Timbalan Pengarah
2.Sektor Perkembangan Kesihatan Awam
3.Sektor Pembangunan Kesihatan Primer
4.Sektor Pembangunan Kesihatan Keluarga
5.Sektor Kawalan Penyakit Berjangkit (CDC)
6.Sektor Kawalan Penyakit HIV/AIDS/Hep.C
7.Sektor Kawalan Penyakit Tibi & Kusta
8.Sektor Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar (KPAS)
9.Sektor Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit (NCD)
10.Sektor Kawalan Penyakit Bawaan Vektor
11.Unit Entomologi & Pest
12.Unit Pemakanan
13.Unit Pendidikan Kesihatan
14.Unit Inspektorat dan Perundangan (UIP)
15.Unit Kawalselia Radiasi Perubatan