Bahagian Kesihatan Awam
Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu
Tingkat 5, Wisma Persekutuan
20920 Kuala Terengganu
Terengganu

BAHAGIAN KESIHATAN AWAM ›

Bil.Unit
1.Pejabat Timbalan Pengarah
2.Pembangunan Kesihatan Keluarga
3.CDC
4.AIDS/STD
5.UIP
6.KPAS
7.NCD
8.Pemakanan
9.Pendidikan Kesihatan
10.TB & Kusta
11.Vektor
12.Perkembangan Kesihatan Awam
13.Kawalselia Radiasi Perubatan