Bahagian Pengurusan
Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu
Tingkat 5, Wisma Persekutuan
20920 Kuala Terengganu
Terengganu

BAHAGIAN PENGURUSAN ›

Bil.Unit
1.Pejabat Pengarah
2.Pejabat Timbalan Pengarah
3.Sumber Manusia
4.Pentadbiran
5.Kewangan
6.Pembangunan
7.Teknologi Maklumat
8.Latihan
9.Psikologi Kaunseling
10.Perolehan dan Aset