Bahagian Pergigian


01

Unit Dasar & Perancangan Strategik Kesihatan Pergigian

Tiada Maklumat

02

Unit Penjagaan Kesihatan Pergigian

Kesihatan Pergigian Primer

  • Perkhidmatan kesihatan pergigian primer diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat di negeri Terengganu. Antaranya termasuklah murid sekolah rendah, murid sekolah menengah, prasekolah, dewasa, ibu mengandung, toddlers, warga emas dan kanak-kanak dengan keperluan khas.

Perkhidmatan Asas:

  • Kanak-Kanak Pra-Sekolah Kanak-kanak Pra-Sekolah adalah antara kumpulan sasar yang diberi rawatan pergigian. Ini adalah kerana status pergigian mereka akan mempengaruhi status pergigian di sekolah apabila mereka memasuki ke alam persekolahan.

03

Unit Amalan & Perkembangan Kesihatan Pergigian

04

Unit Pentadbiran/ Perkhidmatan/ Kewangan

Fungsi utama Unit Pengurusan Pentadbiran adalah bagi memastikan perkhidmatan kesihatan pergigian dapat dijalankan dengan cekap dan berkesan di peringkat Ibu Pejabat dan daerah :

  • Mengenalpasti prioriti pelaksanaan, menyelaras dan mengawal selia pelaksanaan polisi aktiviti Perkhidmatan Kesihatan Pergigian selaras dengan prioriti kebangsaan serta memastikan pelaksanaan pentadbiran dan kewangan diuruskan dengan baik. 
  • Merancang, memantau dan menilai pelaksanaan Perkhidmatan Kesihatan Pergigian agar mencapai sasaran prestasi yang memuaskan dengan penggunaan sumber yang optimum.
  • Menentukan bahawa tindakan pemulihan dan penambahbaikan sentiasa dilaksanakan.