Bahagian Kejuruteraan


01

Unit Kejuruteraan Penjagaan Kesihatan

Operasi Hospital

 • Mengawalselia Perkhidmatan Sokongan Hospital (PSH) terhadap 6 perkhidmatan iaitu Facilities Management Services (FMS) , Facility Engineering Maintenance Services (FEMS), Biomedical Engineering Maintenance Services (BEMS), Cleansing Services (CLS), Linen and Laundy Services (LLS) & Healthcare Waste Management Services (HWMS).
 • Menyelaras aktiviti di bawah Sustainability Program (SP) di hospital-hospital iaitu Energy Management (EM), Indoor Air Quality (IAQ) dan
 • Memberi khidmat nasihat teknikal ke atas fasiliti-fasiliti kesihatan terutamanya di hospital-hospital Negeri Terengganu.
 • Membuat penilaian ke atas Condition Appraisal (CA) oleh pihak konsesi dan membantu menyediakan spesifikasi bagi aktiviti di bawah Sinking Fund bagi kerja-kerja pembaikan sistem kejuruteraan dan kerja-kerja penggantian sistem kejuruteraan di Hospital-Hospital.
 • Menyelaras dan memantau aktiviti Fire Safety Audit (FSA) bersama pihak Bomba di setiap hospital-hospital Negeri Terengganu setiap tahun
 • Menyelaras aktiviti Variation Order (VO) bagi pendaftaran baharu asset/fasiliti dan pemberhentian perkhidmatan (stop service) bagi asset/fasiliti yang hendak dilupuskan.
 • Menyediakan sijil Perakuan Pelupusan (PEP) dan Beyond Economic Repair (BER-2) bagi alat FEMS dan

 

02

Unit Kejuruteraan Kesihatan Umum

Unit Kejuruteraan Kesihatan Umum

1. Program Kawalan Mutu Air Minum (KMAM)

 • Merancang dan menyelaras aktiviti-aktiviti Kawalan Mutu Air Minum (KMAM) bagi program Kejuruteraan Kesihatan Umum.
 • Menyelaras dan memantau kualiti air minum bagi bekalan air awam, Kajian kebersihan, ladang dan pulau/pusat perlancongan serta KMAM EU.
 • Menyelaras Mesyuarat Jawatankuasa Teknikal Air peringkat negeri.
 • Melaksanakan lawatan penyeliaan dan audit teknikal di unit KMAM daerah
 • Menyelaras pembangunan Pelan Keselamatan Air (WSP) bagi loji rawatan air

2. Program Bekalan Air dan Kebersihan Alam Sekeliling (BAKAS)

 • Menyelaras sumber bagi Pencegahan dan Pengawalan kejadian penyakit berjangkit bawaan air dan najis.
 • Pemantauan perlaksanaan projek bekalan air dan sanitasi.
 • Menguruskan data asas dalam sistem e-BAKAS.

3. Program Perlindingan Alam Sekitar (PEKA)

 • Menguruskan Program Perlindungan Kesihatan Alam Sekitar (PEKA).
 • Penyediakan pangkalan data Penilaian impak kesihatan EHRI.
 • Menguruskan Program State Environment Health Action Plan (SEHAP) .
 • Menyelaras Program Star Rating untuk Kemudahan Tandas Awam di Fasiliti Kesihatan.