Pengurusan Tertinggi 
Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu

Dr. Hj. Mohd bin Jusoh

Pengarah Kesihatan Negeri

Dr. Hjh. Kasemani binti Embong

Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri

[Kesihatan Awam]

Dr. Saifur Rahman bin Muhammad

Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri

[Perubatan]

Dr. Kamariah binti Seman

Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri

[Pergigian]

Puan Wan Noraimi binti Wan Ibrahim

Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri

[Farmasi]

Encik Muhamad Fadzil bin Ali

Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri

[Pengurusan]

K O S O N G

Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri

[Keselamatan & Kualiti Makanan]