BAHAGIAN PENGURUSAN > Kaunseling

Bil.NamaEmel (@moh.gov.my)Tel
1.Mohd Shafie B. Zakaria
Pegawai Psikologi (S48)
jmohdsafie7609-6353719
2.Ahmad Ibrahim Bin Kamal
Pegawai Psikologi & Kaunseling (S44)
ahmad.ik096353782
3.Suraya Binti Sulong
Pegawai Psikologi & Kaunseling (S41)
surayasulong096354165
4.Haslizawati Bt Mohd
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
096353716