BAHAGIAN PENGURUSAN > Perolehan Dan Aset

Bil.NamaEmel (@moh.gov.my)Tel
1.Ahmad Khairani Bin Mohamed @ Hashim
Pegawai Tadbir & Diplomatik (M44)
ahmad.hashim096353732
2.Norizan Bt Mohamad
Penolong Pegawai Tadbir (N32)
norizan_mohamad096353785
3.Datin Mazlinah Binti Manap
Penolong Pegawai Tadbir (N36)
mazlinah.manap096353784
4.Mohd Suhairi Bin Che Mat
Pembantu Tadbir Kewangan (W19)
suhairi096353726
5.Muhamad Faizal B. Awang
Pembantu Tadbir Kewangan (W19)
faizal.awang096353731
6.Mohd Noor Faizal Bin Mohd Ali
Pembantu Tadbir Kewangan (W19)
noorfaizal096353780
7.Safizah Binti Kasim
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
safizah096222866
8.Rosalmah Bt Ramli
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
rosalmah096353820
9.Nor Fadilah Bt Mansor
Pembantu Tadbir (P/O) (N19)
nor.fadilah096353830