BAHAGIAN PENGURUSAN > Teknologi Maklumat

Bil.NamaEmel (@moh.gov.my)Tel
1.
Pegawai Teknologi Maklumat (F44)
096213656
2.Mohd Ghazali Bin Tawang
Pegawai Teknologi Maklumat (F44)
ghazalitawang096213657
3.Che Nasri Bin Che Hassan
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA32)
che.nasri096213658
4.Nor Azura Bt. Ismail
Penolong Pegawai Teknologi Maklumat (FA29)
norazura_ismail096213656
5.Padhli Bin Salleh
Juruteknik Komputer (FT19)
padhli096213660
6.Masiah Bt. Kasim
Pembantu Tadbir (P/O) N19
masiahkasim096213661
7.Mohd Azmil Bin Kamal
Pembantu Tadbir (P/O) N19
mdazmil096213660