BAHAGIAN PENGURUSAN > Penolong Pegawai Perubatan

Bil.NamaEmel (@moh.gov.my)Tel
1.Sundrarajoo A/l Artimoolam
Ketua Penyelia Penolong Pegawai Perubatan Negeri (U44)
sundrarajoo.moh096353870