BAHAGIAN PENGURUSAN > Penolong Pegawai Perubatan

Bil.NamaEmel (@moh.gov.my)Tel
1.Hj. Muhammad Hakim Bin Hasim
Ketua Penyelia Penolong Pegawai Perubatan Negeri (U44)
m_hakim096353870