BAHAGIAN PENGURUSAN > Kejururawatan

Bil.NamaEmel (@moh.gov.my)Tel
1.Rosimah Binti Mat Saad
Ketua Penyelia Jururawat Negeri (U44)
rosimahsaad096353860
2.Che Azizah Binti Awang
Penyelia Jururawat Negeri (U42)
che_azizah096353861
3.Aisah Binti Chik
Penyelia Jururawat Negeri (U42)
aisahchik096353862
4.Norhayati Binti A. Rahman
Ketua Jururawat Kesihatan(U32)
nhayati.arahman096353784