BAHAGIAN PENGURUSAN > Kejururawatan

Bil.NamaEmel (@moh.gov.my)Tel
1.Susie Taylor
Ketua Penyelia Jururawat Negeri (U44)
096353860
2.Che Azizah Binti Awang
Penyelia Jururawat Negeri (U42)
che_azizah096353861
3.Matron Normiha Binti Hussien
Penyelia Jururawat Negeri (U42)
096353862
4.Norhayati Binti A. Rahman
Ketua Jururawat Kesihatan(U32)
nhayati.arahman096353784