Bahagian Perubatan
Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu
Tingkat 5, Wisma Persekutuan
20920 Kuala Terengganu
Terengganu

BAHAGIAN PERUBATAN ›

Bil.Unit
1.Pengurusan Perubatan
2.Kualiti Perubatan
3.Kaw. Amalan Perubatan Swasta
4.Rekod Perubatan
5.Perubatan Tradisional Komplementari
6.Medico-Legal