Bahagian Kesihatan Awam
Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu
Tingkat 5, Wisma Persekutuan
20920 Kuala Terengganu
Terengganu

BAHAGIAN KESIHATAN AWAM ›

Bil.Unit
1.Pejabat Timbalan Pengarah
2.Vektor
3.Tibi/Kusta
4.Pendidikan Kesihatan
5.Pemakanan
6.NCD
7.KPAS
8.UIP
9.AIDS/STD
10.CDC
11.Pembangunan Kesihatan Keluarga
12.Perkembangan Kesihatan Awam