Bahagian Kesihatan Awam
Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu
Tingkat 5, Wisma Persekutuan
20920 Kuala Terengganu
Terengganu

BAHAGIAN KESIHATAN AWAM ›

Bil.Unit
1.Pejabat Timbalan Pengarah
2.Vektor
3.Tibi/Kusta
4.Pendidikan Kesihatan
5.Pemakanan
6.NCD
7.KPAS
8.Kejuruteraan
9.UIP
10.AIDS/STD
11.CDC
12.Pembangunan Kesihatan Keluarga
13.Perkembangan Kesihatan Awam